KONTAKT

Nasz nowy
projekt, którym
warto się
zainteresować

Wypełnij formularz i zyskaj! Dla każdego kto we wrześniu wyśle do nas formularz przygotowaliśmy korzystny system płatności
Zgoda na komunikację telefoniczną więcej >
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH więcej >

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 • 1. Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kristensen Development Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Rzeczypospolitej 18 lok 70, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000693245 (dalej „Administrator”).
  Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

  • a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@kristensen.com.pl;
  • b) listownie: na adres Kristensen Development Sp. z o.o. Sp.k. Al. Rzeczypospolitej 18 lok 70, 02-972 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
 • 2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • 2.1. Pani/Pana dane osobowe, są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  • 2.2. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub zgód, dane mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
   • a) przekazania informacji dotyczącej inwestycji, lub
   • b) udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub
   • w celu przesyłania informacji handlowych przez Kristensen Development Sp. z o.o. Sp.k. na wskazany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego dotyczących inwestycji realizowanych przez spółki z grupy Kristensen, których wykaz znajduje się na stronie www.kristensen.com.pl , lub
   • w celu kontaktu telefonicznego, podczas którego zostaną przekazanie informacji dotyczące inwestycji realizowanych przez spółki z grupy Kristensen, których wykaz znajduje się na stronie www.kristensen.com.pl, lub
   • udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu do doradców kredytowych współpracujących z Kristensen Development Sp. z o.o. Sp.k.
 • 3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani Pana danych dla celów marketingowych oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.
 • 4. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
  • Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:
   • podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,
   • podmiotom realizującym na zlecenie Administratora połączenia telefoniczne,
   • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  • Dane osobowe mogą być udostępnione doradcom kredytowym za Pani/Pana zgodą i we wskazanych powyżej celach.
 • 5. Czas przetwarzania danych osobowych
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu przekazania informacji zgodnie z Pani/Pana zapytaniem, zaś w zakresie pozostałych zgód do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.
  • Uprawnienia osoby
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Jesteśmy w Łebie! Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Nadmorskiej 27!
Zapraszamy od poniedziałku do soboty.
Godziny otwarcia:
12:00 - 18:00

Barbara Łopacińska

Barbara Łopacińska Specjalista ds. Sprzedaży

Emil Kamiński

Emil Kamiński Managing Director

Beata Goleń

Beata Goleń Marketing & Design Manager

Adres

Al. Rzeczypospolitej 18 lok. 70, 02-972 Warszawa

Chcesz otrzymywać informacje o naszych inwestycjach i nowych promocjach?
Podaj swój adres e-mail i zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

www.kristensen.com.pl

KH Łeba Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Rzeczypospolitej 18 lok. 70, 02-972 Warszawa

Treści znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa i winny być interpretowane wyłącznie jak informacje, o których jest mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.